Документи

Документи:

  • Устав на сдружение с нестопанска цел Велоклуб „Скала“
  • Молба за членство
  • Декларация за освобождаване от отговорност

Ustav-VELOKLUB-SKALA_2015

Molba_Dekl_Chlenstvo_2015